Zeller-Keramik.nl

Veilig en vertrouwd!

Zeller-keramik.nl is
onderdeel van
De Kruijf Serviezen welke
al vele jaren op internet
serviezen van verschillende
merken aanbiedt.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

De bestelling, welke u per e-mail heeft verzonden, wordt per omgaande automatisch bevestigd. Ontvangt u deze niet, dan is het heel goed mogelijk dat deze in uw spamfilter is terechtgekomen. Indien u echt geen bevestiging heeft ontvangen stuur ons dan even een e-mail waarna wij u alsnog een bevestiging sturen.

 

Het totaalbedrag moet uzelf overschrijven naar onze bankrekening NL52RABO 0308 3262 29. Als betalingskenmerk graag uw postcode en huisnummer vermelden.

De betaling dient uiterlijk binnen 5 dagen te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. De  factuur inzake uw bestelling - met daarop vermeld de datum waarop de betaling is bijgeschreven -  krijgt u digitaal, gelijktijdig met ons verzendbericht van het pakket.  


Zodra uw betaling is bijgeschreven op onze bankrekening wordt  uw bestelling verzonden (mits voorradig). Indien een artikel niet/niet voldoende op voorraad is, laten wij u dat weten. V.w.b. de levering aan ons door de fabrikant (Zeller Keramik Duitsland) kunnen wij geen leveringsdatum melden. Het kan voor komen dat er voor een bepaald artikel een langere wachttijd is. Eventueel genoemde levertijden gelden als indicatie, niet als fatale termijn. Heeft u een artikel nodig voor een speciale gelegenheid informeer dan ruimschoots tevoren of het artikel voorradig is!

Wij zorgen voor aflevering per vervoers- of transportbedrijf, koeriersdienst, of op enige andere wijze ter keuze van ons. Verzending naar een postbus is niet mogelijk. Afleveringen zijn niet mogelijk op een bepaald tijdstip.

 

Bezorging/verzending vindt eerst plaats, nadat de betaling voor de te leveren producten door ons is ontvangen (zoals eerder gezegd: betaling uiterlijk 5 dagen na besteldatum). Wij zijn gerechtigd de levering in gedeelten na te komen, de kosten hiervan worden door ons gedragen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding of het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

Een bestelling kan evenmin worden geannuleerd/teruggezonden als blijkt, dat deze niet (meer) compleet te leveren is, mits u dit direct bij het plaatsen van de bestelling aan ons laat weten!  Alleen als u dit direct bij het plaatsen v.d. bestelling hebt laten weten wordt het reeds betaalde bedrag  teruggeboekt op uw rekening. Met het plaatsen van uw bestelling - zowel per e-mail of telefoon - bent u een wettelijk geldende overeenkomst met ons aangegaan en verplicht u zich tot het vooraf betalen en afnemen van uw bestelling.Voor misverstaan, vertragingen, het niet goed overkomen van bestellingen en berichten ten gevolge van het gebruik van internet, etc. tussen u en ons zijn wij niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.Wijzigingen in prijzen, modellen, kleuren, opschriften/teksten en levertijden zijn voorbehouden, evenals druk- en typefouten. Wij wijzen er met nadruk op, dat serviezen of onderdelen van serviezen afwijkend van kleur kunnen zijn dan hetgeen u reeds in uw bezit heeft van een servies.  In de loop der jaren zijn productiesystemen, samenstelling van verf etc. etc. veranderd waardoor dit mogelijk is. Ook serviezen of onderdelen daarvan, welke u reeds lang(er) in uw bezit heeft kunnen inmiddels door het gebruik, afwassen etc. verkleurd zijn.  Dit is geen reden tot het retourneren van de bestelling of onderdelen daarvan.

 

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn - ongeacht de grootte van uw bestelling - voor Nederland Eur 6,75 en voor Belgie en Duitsland Eur 15,00. Overige landen op aanvraag.

 

V.w.b. het leveren nog even het volgende: De pakketten worden door ons verzonden per DHL. Komt het u beter uit om een bestelling te laten bezorgen bij een DHL Servicepoint dan kunt u het door u gewenste servicepunt bij "afleveradres"  invullen en wordt het pakket door ons rechtstreeks daarheen gestuurd. U ontvangt gewoon van DHL een track en trace code, zodat u ziet wanneer het pakket kan worden afgehaald.


Als de vervoerder het pakket niet kan afleveren bij u, wordt een formulier in uw brievenbus achtergelaten. Lees dit even goed door en neem contact op zoals aangegeven op dat formulier, zodat een volgende afleverpoging wèl succesvol is. Mocht u nergens op reageren en  hebt u nagelaten ons in te lichten omtrent afwezigheid - om wat voor reden ook - waardoor alle afleverpogingen zijn mislukt,  dan wordt het pakket uiteindelijk door de vervoerder weer aan ons teruggezonden en moeten wij u helaas opnieuw verzendkosten in rekening brengen, welke opnieuw vooraf moeten worden voldaan alvorens uw bestelling nogmaals kan worden verstuurd.

 

Het geeft u geen recht alsnog van de bestelling af te zien. Voor deze tweede verzending brengen wij u de volledige verzendkosten in rekening, hetgeen met name bij een bestelling die uit meerdere dozen bestaat betekent, dat het aanzienlijk hogere verzendkosten zijn dan de Eur 6,75 respectievelijk EUR 15,00 die u bij plaatsing van de bestelling heeft betaald.

 

Pakketten met daarop foutieve aflevergegevens, worden aan ons geretourneerd door de vervoerder. Als blijkt dat e.e.a. door u foutief opgegeven gegevens zijn, dan  zullen wij opnieuw verzendkosten in rekening  brengen, welke vooruit moeten worden voldaan alvorens het pakket opnieuw wordt verstuurd.


Reclames inzake breuk of beschadiging aan een ontvangen artikel dienen binnen 24 uur na de afleverdatum aan ons te worden gemeld voorzien van div. foto's waarop de breuk/beschadiging duidelijk zichtbaar is. Als tevens de verpakking (zowel buitenste doos als doosje met art.) beschadigd of kapot is, stuurt u ook daarvan foto's mee! Pak een ontvangen pakket direct uit en controleer alles. Ook indien u e.e.a. cadeau wilt geven. Controleer zelf het pakket direct na ontvangst!

V.w.b. het evt. omruilen van een artikel is op leveringen de wet kopen op afstand van toepassing, hetgeen in het kort betekent, dat u een bedenktijd heeft van 14 dagen, welke ingaat op de dag van aflevering. Een evt. retourzending kan pas plaatsvinden na overleg met ons en uitsluitend nadat u een goedkeuring hebt ontvangen van ons middels telefonisch contact of een email. Het terugzenden dient uiterlijk binnen 2 werkdagen na dato van onze goedkeuring te gebeuren. De artikelen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking - zoals deze aan u zijn geleverd - en weer verpakt worden,  zodat deze bestand zijn tegen breuk of beschadiging. Uitsluitend ongeschonden art. komen in aanmerking voor terugbetaling of omruilen. 

 

Het te retourneren pakket moet voorzien zijn van duidelijke en juiste adressering en tevens volledige gegevens van de afzender, alsmede moet het door u voldoende zijn gefrankeerd. Uitsluitend dan wordt een pakket door ons geaccepteerd. Het retourneren van een pakket is geheel op risico van de afzender/koper. Nadat het pakket in goede orde door ons is ontvangen, wordt het bedrag van het artikel teruggeboekt op uw rekening. Mocht het om vervanging van een ander artikel gaan, dan wordt dit verstuurd nadat u opnieuw de verzendkosten hebt betaald. Betalingen kunnen worden overgemaakt op rek.nr. NL52RABO0308326229 (Rabobank) De Kruijf Serviezen te Sellingen.  Als betalingskenmerk dient het bestelnummer en uw postcode te worden vermeld!

 

RABO-bank:

IBAN-nr. NL52RABO0308326229.

BIC: RABONL2U.Adres gegevens De Kruijf Serviezen:
Zevenmeersveenweg 7
9551 VT SELLINGEN
Tel. 0599 - 32 21  53

mobiel: 06 51 204 125

 

email: firmadekruijf@kpnmail.nl